Showing all 4 results

300,000 

Sữa tươi ít béo

📦 Quy cách:

✅ Date: 29/08/2020

300,000 

Sữa nguyên kem

📦 Quy cách:

✅ Date: 15/12/2020

200,000 

Sữa nguyên kem

📦 Quy cách:

✅ Date: 25/06/2020

300,000 

Sữa tách béo

📦 Quy cách:

✅ Date: 18/08/2020