Showing 1–24 of 25 results

Khuyến mãi
260,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

04/11/2020

-26%
420,000  310,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

1L x 12 hộp

Date

15/05/2021

-3%
380,000  370,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

2L x 6 Hộp

Date

12/11/2020

-21%
Khuyến mãi
290,000  230,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

03/01/2021

Khuyến mãi
370,000 

Sữa nguyên kem không đường

Quy cách

1L x 10 hộp

Date

18/11/2020

-22%
590,000  460,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

1L x 12 hộp

Date

23/11/2020

-25%
240,000  180,000 

Sữa nguyên kem, không đường

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

05/09/2020

-38%
Khuyến mãi
Hết hàng
240,000  150,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

24 hộp

Date

09/05/2020

-4%
Hết hàng
230,000  220,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

24 hộp

Date

04/06/2020

-31%
Hết hàng
260,000  180,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

15/11/2020

200,000 370,000 

Sữa nguyên kem không đường

Quy cách

1L x 12 hộp

Date

07/04/2021

-6%
250,000  235,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

14/10/2021

-51%
Hết hàng
590,000  290,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

1L x 12 hộp

Date

15/08/2020

420,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

1L x 12 hộp

Date

05/09/2020

-12%
340,000  300,000 

Sữa tươi nguyên kem, không đường

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

12/04/2021

200,000 370,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

6 hộp

Date

07/04/2021

-7%
Hết hàng
230,000  215,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

29/07/2020

-8%
360,000  330,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

12 Hộp

Date

23/01/2020

-46%
Hết hàng
590,000  320,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

Thùng 12 hộp 1L

Date

01/03/2020

-21%
Khuyến mãi
290,000  230,000 

Sữa nguyên kem, hỗ trợ tăng cân

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

03/01/2021

-31%
260,000  180,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

200ml x 24 hộp

Date

11/11/2020

Hết hàng
330,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

12 hộp

Date

-31%
Hết hàng
320,000  220,000 

Sữa nguyên kem

Quy cách

24 hộp

Date

-25%
Hết hàng
240,000  180,000 

Quy cách

24 hộp

Date

21/08/2020